Shareholder

The 2015 Annual shareholder’s general meeting at TAKCO

  • 7/29/2017 11:40:17 AM
  • TAKCO

Sáng ngày 27/06/2015, Công ty CP Xây Dựng & Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỷ (TAKCO) đã  tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 tại hội trường GEM ...

TAKCO: Signed a series of new projects, carefully planning the 2016 plan

  • 7/29/2017 11:14:52 AM
  • TAKCO

Sáng nay (18/06), Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ - Takco (Mã: TKC – HNX) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016. Theo báo cáo của Ban giám đốc, năm 2015, ...

The 2016 Annual shareholder’s general meeting at TAKCO

  • 6/28/2017 2:27:23 PM
  • TAKCO

In the morning of 18th June 2016, Tan Ky Construction Real Estate Trading Corporation (TAKCO), stock code TKC held successfully the 2016 Annual Shareholder’s general meeting ...

TAKCO 2015 Shareholder Assembly: Construction of a series of projects, profit plan soaring

  • 6/28/2015 12:00:00 AM
  • TAKCO

In the morning of June 27th, at the annual meeting of Tan Ky Real Estate Construction and Trading JSC (HNX: TKC), Chairman Tran Van Sy said that in 2015-2016, TKC implemented 10 ...