Shareholder

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

  • 7/29/2017 11:40:17 AM
  • TAKCO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

TAKCO: Signed a series of new projects, carefully planning the 2016 plan

TAKCO: Signed a series of new projects, carefully planning the 2016 plan

  • 7/29/2017 11:14:52 AM
  • TAKCO

Sáng nay (18/06), Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ - Takco (Mã: TKC – HNX) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016. Theo báo cáo của Ban giám đốc, năm 2015, ...

The 2016 Annual shareholder’s general meeting at TAKCO

The 2016 Annual shareholder’s general meeting at TAKCO

  • 6/28/2017 2:27:23 PM
  • TAKCO

In the morning of 18th June 2016, Tan Ky Construction Real Estate Trading Corporation (TAKCO), stock code TKC held successfully the 2016 Annual Shareholder’s general meeting ...

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

  • 6/28/2015 12:00:00 AM
  • TAKCO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...