Bài viết

TAKCO tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông thường Niên năm 2020

  • 27/06/2020 5:27:42 CH
  • TAKCO

    Sáng nay(ngày 27/0/2020), công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trực tuyến, nhằm báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, và kế hoạch năm 2020. Ban điều hành thể hiện sự đoàn kết quyết tâm toànn hệ thống sớm vượt qua khó khăn, tồn tại và phát triển bền vững.


    Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 10:30am cùng ngày.