Bài viết

TAKCO tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông thường Niên năm 2021

  • 26/06/2021 12:00:55 CH
  • TAKCO

TAKCO tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông thường Niên năm 2021

    Sáng nay (ngày 26/06/2021), công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trực tuyến, nhằm báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, và kế hoạch năm 2021. Ban điều hành  Công ty tăng cường tinh thần đoàn kết, quyết tâm toàn hệ thống sớm vượt qua khó khăn, tồn tại và phát triển bền vững.
Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 11:00am cùng ngày.