Bài viết

Hoàng Anh plaza

  • 01/08/2017 3:46:56 CH
  • TAKCO

Ngày 19/11/2005 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Kinh Doanh Địa ốc Tân Kỷ đã ký hợp đồng với chủ đầu tư là Xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh gói thầu “Thi công công trình Hoàng Anh Plaza”

- Quy mô công trình: 28.000 m2
- Giá trị hợp đồng: VND 73.920.000.000
- Địa điểm: 01 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, Đà Nẵng
- Thời gian thi công: 420 ngày.

Hình: Phối cảnh công trình Hoàng Anh

Tin liên quan