Bài viết

Lễ khởi công xây dựng nhà máy Colgate Palmolive

  • 01/08/2017 4:25:06 CH
  • TAKCO

TAKCO vừa làm lễ khởi công xây dựng nhà máy Colgate Palmolive vào lúc 09h ngày 13/05/2008 tại khu công nghiệp Mỹ Phước 3 - Bình Dương. Giá trị xây lắp là 10 triệu USD và thời gian thi công là 10 tháng.

Tin liên quan