Bài viết

Trung tâm nghiên cứu CNTT Viễn Thông và Sản Xuất Phần Mềm FPT

  • 02/08/2017 11:27:31 SA
  • TAKCO

Ngày 07/01/2010, Công ty CP Xây Dựng Và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỷ đã  ký  hợp đồng thi công  với Chủ đầu tư Chi nhánh Công ty TNHH Bất động sản FPT (TP. HÀ NỘI) gói thầu “Thi công xây lắp phần thân”  thuộc Dự án “Trung tâm nghiên cứu Công nghệ thông tin viễn thông và sản xuất phần mềm FPT”.

- Tổng diện tích sàn xây dựng hơn 10.000 m2,  5 tầng lầu.

- Giá trị hợp đồng là 31.668.000.000 VNĐ ( Ba mươi mốt tỷ sáu trăm sáu mươi tám triệu đồng)

- Địa điểm thi công Lô T2, khu Công nghệ cao, Quận 9, TP.HCM.

- Thời gian thi công là 210 ngày.

Hình phối cảnh Trung Tâm Nghiên Cứu FPT :


Tin liên quan