Bài viết

Trường cao đẳng Công Thương Tp HCM

  • 02/08/2017 11:39:40 SA
  • TAKCO

Ngày 20/07/2010 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỷ đã  ký  hợp đồng thi công  với Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM gói thầu “Xây dựng nhà học lý thuyết 7 tầng Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM".
- Quy mô công trình: 7 tầng
- Giá trị toàn bộ hợp đồng: VND 35.962.344.439 (Ba mươi lăm tỷ chín trăm sáu mươi hai triệu ba trăm bốn mươi bốn ngàn bốn trăm ba mươi chín đồng)
- Địa điểm thi công: 20 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Q.9, TP.HCM
- Thời gian thực hiện là 324 ngày.


Tin liên quan