Khách sạn Intercontinental Nha Trang

Tổng quan dự án
  • Gói thầu : Hoàn thiện kiến trúc nội thất
  • Quy mô : 2 block, 1 block 19 tầng và 1 block 29 tầng
  • Địa điểm : 32 - 34 Trần Phú, Nha Trang
  • Chủ đầu tư : T.D Corporation
  • Năm : 2014
  • Tình trạng : Đã hoàn thành
Chi tiết dự án

- Gói thầu : Hoàn thiện kiến trúc nội thất

- Quy mô dự án : 2 block, 1 block 19 tầng và 1 block 29 tầng

- Địa điểm : 32-34 Trần Phú, Nha Trang

- Chủ đầu tư : T.D Corporation

- Năm : 2014

- Tình trạng : Đã hoàn thành

Dự án liên quan