Times Square Đà Nẵng

Tổng quan dự án
  • Gói thầu : Thi công phần thô & BTCT Condotel CT3, CT7
  • Quy mô : 62.014 m2
  • Địa điểm : Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
  • Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Kim Long Nam
  • Năm : 2017
  • Tình trạng : Đang thực hiện
Chi tiết dự án

- Gói thầu : Thi công phần thô & BTCT Condotel CT3, CT7

- Quy mô dự án: 62.014 m2

- Địa điểm : Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

- Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Kim Long Nam

- Năm : 2017 - 2019

- Tình trạng : Đang thực hiện

Dự án liên quan