Các dự án năm 2008

Trường học Quốc tế ACG
Xây dựng và hoàn thiện
Bệnh viện đa khoa Vũ Anh
Xây lắp và hoàn thiện Bệnh viện Đa Khoa Vũ Anh
Nhà hàng White Palace
Xây dựng hoàn thiện
Nhà máy Colgate Palmolive
Xây dựng văn phòng, nhà xưởng kho bãi và hạ tầng nhà máy
Nhà máy Dona Standard Footwear
Xây dựng và hoàn thiện nhà xưởng, nhà văn phòng, nhà chuyên gia, các hạng mục phụ trợ và cơ sở hạ tầng
Nhà máy dệt Kim Đông Phương
Thi công xây dựng Căn tin và nhà xe công nhân