Báo cáo tài chính

Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2018

 • 17/07/2018 3:47:30 CH
 • TAKCO

Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2018

 • 20/04/2018 11:28:55 SA
 • TAKCO

Báo Cáo Tài Chính Quý 4 năm 2017

 • 19/01/2018 4:04:45 CH
 • TAKCO

Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2017

 • 19/10/2017 1:58:45 CH
 • TAKCO

Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2017

 • 28/07/2017 11:48:17 SA
 • TAKCO

Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2017

 • 28/07/2017 11:43:08 SA
 • TAKCO

Báo Cáo Tài Chính Quý 4 Năm 2016

 • 28/07/2017 11:38:50 SA
 • TAKCO