Khách sạn Holiday Beach (Giai đoạn 2)

  • Gói thầu : Thi công kết cấu phần thân
  • Quy mô dự án : Tổng diện tích sàn xây dựng 17.000 m², 13 tầng cao
  • Địa điểm : Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
  • Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Hoa Ky
  • Năm : 2016
  • Tình trạng : Đang thực hiện
Hình ảnh công trường Tiến độ thi công

- Gói thầu : Thi công kết cấu phần thân
- Quy mô dự án : Tổng diện tích sàn xây dựng 17.000 m², 13 tầng cao
- Địa điểm : Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
- Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Hoa Ky