Trường Quốc Tế Bắc Mỹ SNA

  • Gói thầu: Gói tổng thầu Thiết kế và Thi công (D&B)
  • Chủ đầu tư: Tập đoàn Đầu Tư Nguyễn Hoàng

Ocean Gate Hotel & Residence

  • Gói thầu: Thi công kết cấu, xây thô phần Hầm và phần Thân
  • Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Vân Phong

Trường Quốc tế Học Viện Anh Quốc (UKA)

  • Gói thầu: Tổng thầu thiết kế và thi công
  • Chủ đầu tư: Tập đoàn Đầu Tư Nguyễn Hoàng