Trường học Quốc tế ACG

Tổng quan dự án
  • Gói thầu : Xây dựng và hoàn thiện
  • Quy mô : Diện tích sàn xây dựng 24.645,7 m² và bao gồm 4 tầng
  • Địa điểm : Đại Lộ Đông Tây, Ấp 2, Phường An Phú, Quận 2
  • Chủ đầu tư : Trường giáo dục mầm non và phổ thông Quốc tế ACG
  • Năm : 2008
  • Tình trạng : Đã hoàn thành
Chi tiết dự án

- Gói thầu : Xây dựng và hoàn thiện

- Quy mô dự án : Diện tích sàn xây dựng 24.645,7 m² và bao gồm 4 tầng

- Địa điểm : Đại Lộ Đông Tây, Ấp 2, Phường An Phú, Quận 2

- Chủ đầu tư : Trường giáo dục mầm non và phổ thông Quốc tế ACG

- Năm : 2008

- Tình trạng : Đã hoàn thành

Dự án liên quan