Trường cao đẳng Công Thương Tp HCM

Tổng quan dự án
  • Gói thầu : Xây dựng nhà học lý thuyết 7 tầng
  • Quy mô : 7 tầng
  • Địa điểm : 20 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Q.9, TP.HCM
  • Chủ đầu tư : Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM
  • Năm : 2010
  • Tình trạng : Đã hoàn thành
Chi tiết dự án

Ngày 20/07/2010 Công Ty CP XD & KD Địa Ốc Tân Kỷ đã ký hợp đồng thi công  với Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM gói thầu “Xây dựng nhà học lý thuyết 7 tầng - Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM”.

- Quy mô công trình: 7 tầng

- Giá trị toàn bộ hợp đồng: VND 35.962.344.439 (Ba mươi lăm tỷ chín trăm sáu mươi hai triệu ba trăm bốn mươi bốn ngàn bốn trăm ba mươi chín đồng)

- Địa điểm thi công: 20 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Q.9, TP.HCM

- Thời gian thực hiện là 324 ngày.

Dự án liên quan