Miền Nam

Sunrise Riverside
Xây dựng kết cấu phần thân và hoàn thiện chính toàn dự án (Lô G1 & G4)
Nhà hàng Bia Tiệp
Thi công kết cấu phần thô – Nâng cấp mở rộng Nhà hàng Bia Tiệp
Khu dân cư Cityland - Gò Vấp
Thi công phần thô và hoàn thiện Khu dân cư 168 Phan Văn Trị và Khu Z751
Văn phòng - căn hộ mẫu Đại Quang Minh
Thi công xây dựng kết cấu BTCT
Nhà hàng White Palace
Xây dựng hoàn thiện
Nhà máy Colgate Palmolive
Xây dựng văn phòng, nhà xưởng kho bãi và hạ tầng nhà máy
Nhà máy Dona Standard Footwear
Xây dựng và hoàn thiện nhà xưởng, nhà văn phòng, nhà chuyên gia, các hạng mục phụ trợ và cơ sở hạ tầng
Nhà máy dệt Kim Đông Phương
Thi công xây dựng Căn tin và nhà xe công nhân
Công trình The Canary
Xây dựng hạ tầng giai đoạn 2